Intressant samarbete mellan Ledarskap och Projekthantering Sverige AB och Kraftringen AB

Kraftringen AB har sedan 2013 startat en fantastisk resa inom området projekthantering. Ett område där det i Sverige finns en mycket stor utvecklingspotential. Målet för Kraftringen är tydligt definierat, de ska senast 2020 ha en hög projektmognad. Arbetet pågår för att nå dit och att utbilda personalen i att använda projekt som arbetsform kommer att pågår under 2015 och 2016.

Ledarskap och Projekthantering Sverige AB är väldigt stolta att få vara en del på den resan. Strax innan sommaren påbörjades ett arbete med att anpassa utbildning för beställare och projektledare med Kaftringens projektmodell som bas (KPM). Ett utbildningspaket för beställare med inriktning på två faser har arbetats fram.

  • En utbildning hanterar hur projekt initieras och hur effekter mäts

  • Den andra utbildningen omfattar hur beställare ska säkra genomförande av projekt.

Ett utbildningspaket riktar sig till projektledare som delats upp i lite mera erfarna projektledare som ska agera i komplexa projekt samt projektledare som ska kunna hantera projekt med lägre komplexitet. Den anpassade utbildningen som har arbetats fram innehåller följande.

  • 2 dagars projektledarutbildning med syfte att säkerställa processen i KPM och repetition av de verktyg som projektledare ska kunna hantera

  • 5 dagars utbildning för projektledare som ska lära sig Kraftringens projektprocess samt alla de verktyg som en projektledare förväntas kunna använda både teoretiskt och praktiskt.

Vi har nu inlett utbildningarna för beställare och projektledare. Vi har fått en väldigt positiv respons från deltagarna. Sammarbetet med Kraftringen fortsätter under 2016 med ytterligare utbildning för att täcka in alla som kommer att beröras av projektarbetsformen. Vi tackar Kraftringen AB för förtroendet och ser fram emot fortsatt arbete under 2016.

 

Anders Johnsson
Vd
Ledarskap och projekthantering Sverige AB

 

8 dec 2015