Investera i en projektledarutbildning och få bättre lönsamhet och effektivitet i dina projekt.

Går det att öka intäkterna eller minska kostnader genom att utbilda personal?

Självklart är mitt svar på den frågan, jag ska nedan förklara hur jag tänker.

Området heter Nyttohantering och är idag ett ganska okänt område för många inom projekthantering.

Vi på Ledarskap och Projekthantering arbetar med att skapa nytta i våra utbildningar. Det gör vi genom att förklara vad nytta är och hur man kan beräkna nyttor så att projektledarna kan säkerställa mätetal i sina projekt.

Nytta är en effekt som man på sikt vill uppnå med det resultat som ett eller flera projekt skapar. Nyttan ska vara mätbar och framstå som positiv hos en eller flera intressenter.

Det finns tre olika nyttor. Alla dessa kallas för bruttonytta och är värdet på alla nyttor.

  • Direkt nytta ger ökade intäkter eller minskade kostnader
    (Denna nytta är en intern nytta som uppstår inom organisationen och är direkt mätbar och säker att mäta).
  • Indirekt nytta ger tidsbesparing
    (Nytta som uppstår internt men är svår att mäta)
  • Svårvärderad nytta ger förbättrad kvalitet
    (Nytta som uppstår externt eller i samhället och är svår att mäta)

 

Nytta

Värde i kronor

Mätenhet

Mätfrekvens

Ansvarig

Snabbare genomförande av tillverkning av enhet X

980 Kronor

Timmar

Varje månad

XX

Minska kostander för frånvaro

700 Kronor

Timmar

Varje kvartal

YY

Nöjdare Kunder

1100 Kronor

NKI

Varje år

ZZ

 

Slutsats: Genom att man utbilda personal får man bättre leveranser och säkrare nyttohantering. Det i sin tur leder till att alla berörda blir effektivare och bättre i sina roller vilket resulterar i ett effektivare arbetssätt.  Alla dessa bruttonyttor skapa ett värde och ger ett effektivare företag, vilket leder till en ökad vinst.

1 jun 2016