Projektrevision

En objektiv granskning av statusen av projekt. En naturlig del i kvalitetsplanen för projekt.

Ta kontroll och initiativ över alla projekt och skaffa dig en klar bild av gällande status.

Händer det ibland att du som projektägare eller styrgruppsmedlem inte riktigt har kontroll på det som händer i projekten, att de tenderar att dra ut på tiden och att kostnaderna ökar. Den som är ytterst ansvarig för projektens resultat är otvivelaktigt projektägaren. Att känna oro och ibland vanmakt och hoppas det löser sig är sällan en bra strategi. Skaffa dig istället kontrollen över projekten, ta reda på vad som är bra vad som inte fungerar.

Läs mer om Projektrevision(pdf)

 

Operativ projektledning

 

 • Styr projekten utan att behöva leda dem
 • Fokusera på prioriterade arbetsuppgifter
 • Få en högre verkningsgrad från era projekt

 

Projektmetodik - arbeta metodiskt, strukturerat och följ en projektmodell

 

 • Ta fram ett gemensamt arbetssätt i era projekt, inför en projektmodell och nya verktyg för effektivare projekt
 • Effektivisera befintlig modell, analys och förbättringar
 • Inför projektverktyg

 

Mentorskap - få era projektledare att växa i sin roll

 

 • Få ett stöd och ett bollplank, få tips och råd från erfaren projektledare
 • Ta hjälp i komplicerade situationer
 • Inför nya verktyg att jobba praktiskt med
 • Lär av andras misstag

 

Projektetablering - skapa med förstudie och planering

 

 • Styr mot tydliga mål
 • Ta kontroll över projekts krav
 • Identifiera intressenter och kommunicera rätt
 • Strukturera projekts omfattning
 • Planera projektets aktiviteter
 • Planera projektets resurser
 • Ta fram projektbudget