010-42 47 900 info@projekthantering.se
Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 Karlskoga

Tjänster

Våra tjänster

Med vår erfarenhet kan vi stötta er och era projektledare i alla moment

Projektrevision

En naturlig del av kvalitetsplanen med en objektiv granskning av statusen av projektet.

Projektmognadsanalys

Projektägaren är alltid ansvarig, men ibland behövs hjälp för att utvärdera var vi befinner oss.

Operativ projektledning

Få professionell hjälp att leda ert projekt.

Projektmetodik

Arbeta metodiskt, strukturerat och följ en projektmodell.

Mentorskap

Få era projektledare att växa i sin roll.

Projektetablering

Planera mot tydliga mål.

Redo att ta nästa steg?Skicka in din anmälan redan idag!

Ledarskap & projekthantering i Sverige AB reserverar sig för felskrivningar, slutförsäljning, eventuella faktafel eller bildfel som kan finnas på vår sida. Vi reserverar oss även för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Alla våra priser är exkl moms. Ledarskap & projekthantering i Sverige AB ingår endast avtal med myndig person (18år).