010-42 47 900 info@projekthantering.se
Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 Karlskoga

Projektmognadsanalys

Mognadsanalys är en metod som vi använder för att uppnå bästa möjlig effekt för utveckling av kundens projektverksamhet. Vi mäter kundens projektmognad och jobbar tillsammans fram ett resultat och handlingsplan för den fortsatta utvecklingen.
Mognadsanalysen initieras med planering och avslutas med en presentation av handlingsplaner.
Planering
Vi jobbar tillsammans fram mål och syfte med mätningen, identifierar deltagare och sätter upp en tidplan. Vi säkerställer förankring mot kundens övergripande strategier och mål för verksamheten genom att göra en anpassning av enkätfrågorna.
Mätning
Enkäten är stommen i metoden och det verktyg som säkerställer kvaliteten i mognadsanalysen. Den består av ca 50 frågor som besvaras av utvalda deltagare. Mätningen är öppen under ett fönster på en till två veckor.
Workshop
Vi besöker kunden och går igenom resultatet av mätningen. En spännande diskussion börjar som innebär ett första steg på en förändringsresa. Syftet är att få en samsyn på var kunden befinner sig idag samt vilka ambitioner som finns för framtiden. Målet är att ta fram konkreta aktiviteter och mål för förändringsresan.
Presentation
Vid presentationen går vi igenom föreslagna åtgärder från workshopen samt de rekommendationer vi ger, för den fortsatta förändringsresan. Dessa sammanställs i en slutrapport.
Förändring
I kommande arbete förädlas ambitioner och åtgärder till en konkret handlingsplan som är grunden i förändringsresan. Här kan vi hjälpa till genom att leda förändringsarbetet. Ett förslag på upplägg kan tas fram på begäran. Årekommande mätningar görs för att se hur utvecklingen går framåt.

Redo att ta nästa steg?Skicka in din anmälan redan idag!

Ledarskap & projekthantering i Sverige AB reserverar sig för felskrivningar, slutförsäljning, eventuella faktafel eller bildfel som kan finnas på vår sida. Vi reserverar oss även för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Alla våra priser är exkl moms. Ledarskap & projekthantering i Sverige AB ingår endast avtal med myndig person (18år).