010-42 47 900 info@projekthantering.se
Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 Karlskoga

Projektrevision

En objektiv granskning av statusen av projekt. En naturlig del i kvalitetsplanen för projekt. Ta kontroll och initiativ över alla projekt och skaffa dig en klar bild av gällande status. Händer det ibland att du som projektägare eller styrgruppsmedlem inte riktigt har kontroll på det som händer i projekten, att de tenderar att dra ut på tiden och att kostnaderna ökar. Den som är ytterst ansvarig för projektens resultat är otvivelaktigt projektägaren. Att känna oro och ibland vanmakt och hoppas det löser sig är sällan en bra strategi. Skaffa dig istället kontrollen över projekten, ta reda på vad som är bra vad som inte fungerar.
Revisionsmetod
Vi utgår från kända standarder såsom 9001 och 10 006. Revisonen upplägg sker i samråd med uppdragsgivaren. Alla projekt är unika men projektrevisionen passar alla typer av projekt. Normalt upplägg för en revision är två dagars intervjuer med utvalda projektet intressenter en kort statusdialog sker med uppdragsgivaren dag 2. En projektrapport skickas omgående på remiss till revidenter för genomläsning och eventuella synpunkter. Cirka fem arbetsdagar efter avslutat revison sker överlämning av rapport. Vi ger utöver revisionsrapporten och en subjektiv avrapportering där vi bygger in våra egen 30-åriga kompetens. De åtgärdsförslag vi föreslår skapar snabba effekter på kort sikt och ger projektet stabilitet på lång sikt.
Kunniga revisorer
Våra revisorer har stor erfarenhet revisioner på både små och stora projekt. Vi har många goda referenser som lämnas vid förfrågan. Vi har genomfört ett stort antal väldigt uppskattade revisioner på projekt som har en budget över en miljard. Extra Vi genomför en uppföljning av projektet kostnadsfritt efter överenskommelse med uppdragsgivaren för att följa upp de föreslagna förändringarna för projektet

Redo att ta nästa steg?Skicka in din anmälan redan idag!

Ledarskap & projekthantering i Sverige AB reserverar sig för felskrivningar, slutförsäljning, eventuella faktafel eller bildfel som kan finnas på vår sida. Vi reserverar oss även för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Alla våra priser är exkl moms. Ledarskap & projekthantering i Sverige AB ingår endast avtal med myndig person (18år).