010-42 47 900 info@projekthantering.se
Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 Karlskoga

Feedback

Feedback

Kursen övergripande syfte är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare, teammedlemmar och medarbetare.

Kursen syftar till att ge ett verktyg och inspiration för att få syn på hur du själv påverkas av och påverkar andra. I alla arbetssituationer kan feedback med kvalitet stärka relationer och skapa tydliga resultat.

Kursen handlar även om möjligheter och problematik relaterat till feedback också i svåra situationer. Som ledare växer du med feedback.

Du får redskap och verktyg för att bygga en feedback kultur. Vi arbetar med det som underlättar respektive försvårar utbyte av feedback.
Denna kurs ger dig unika kunskaper i att ge, ta emot och be om feedback

Målsättningar / Kursinnehåll

  • Vad är feedback och vad är annat (som ofta kallas feedback)
  • Hantera och förstå feedback
  • Kunna öka kvaliteten när du GER feedback
  • Kunna TA EMOT utvecklande feedback
  • Hur BER du om feedback
  • När det är svårt – tips och träning
  • Dagen innehåller mycket träning och inspiration som du konkret kan använda direkt

Kursens utformning

Kursen sker en vardag på dagtid. 
Våra professionella utbildare har tillsammans utbildat över 1500 personer, vilket är absolut flest av alla utbildningsföretagen i Sverige. Vi är specialister och unika inom respektive kunskapsområde och tillhör Sveriges ledande inom branschen..

Pris

5 000kr exkl moms. Lunch och fika ingår i priset.

Kursstarter

Redo att ta nästa steg?Skicka in din anmälan redan idag!

Ledarskap & projekthantering i Sverige AB reserverar sig för felskrivningar, slutförsäljning, eventuella faktafel eller bildfel som kan finnas på vår sida. Vi reserverar oss även för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Alla våra priser är exkl moms. Ledarskap & projekthantering i Sverige AB ingår endast avtal med myndig person (18år).