010-42 47 900 info@projekthantering.se
Skrantahöjdsvägen 40 G, 691 46 Karlskoga

UGL Utveckling av Grupp och Ledare

Utbildning av Grupp och Ledare (UGL)

Att bli effektivare som ledare och som medarbetare. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där kursdeltagarna går igenom en följd av enskilda och gemensamma uppgifter. Efter genomförandet av uppgifterna, sker reflektion av upplevelserna och dessa diskuteras tillsammans i gruppen. UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation och handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar även om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling.
Vad är det som underlättar respektive försvårar uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur ett ledarperspektiv? Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll Utveckling av Grupp och Ledare Denna kurs ger dig unika kunskaper i grupprocesser, ledarskap, medarbetarskap och personlig utveckling.

Målsättningar / Kursinnehåll

  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • Hantera och förstå konflikter
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till dessa
  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar.

Kursens utformning

Kursen genomförs i internatform med fyra övernattningar, måndag-fredag. Kursen kräver fullständig närvaro måndag-fredag, måndag-torsdag även kvällstid. Minst 8 deltagare och max 12 deltagare.
Våra professionella utbildare har tillsammans utbildat över 1500 personer, vilket är absolut flest av alla utbildningsföretagen i Sverige. Vi är specialister och unika inom respektive kunskapsområde och tillhör Sveriges ledande inom branschen.. De är oerhört erfarna utbildare som är utbildade på Försvarshögskolan.

Kursstarter

UGL Utbildning grupp och ledarutveckling

Ronneby Brunn Lär känna dig själv och bli effektivare som ledare och medarbetare.
Stufvenäs
V22 2024
Ronneby
V37 2024
Ronneby
V49 2024

Redo att ta nästa steg?Skicka in din anmälan redan idag!

Ledarskap & projekthantering i Sverige AB reserverar sig för felskrivningar, slutförsäljning, eventuella faktafel eller bildfel som kan finnas på vår sida. Vi reserverar oss även för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Alla våra priser är exkl moms. Ledarskap & projekthantering i Sverige AB ingår endast avtal med myndig person (18år).